به دست آوردن حاصل جمع یا تعداد سلولهای رنگی در اکسل

اگر بخواهیم حاصل جمع مقادیر سلولهای رنگی در یک محدوده را محاسبه کنیم چه باید کرد؟ در نگارشهای 2007 و بالاتر آفیس، از طریق فیلتر کردن با رنگ سلول و استفاده از تابع SubTotal این امر امکان پذیر است. ولی اگر سلولهای رنگ شده در ستونها و کاربرگهای مختلف باشند چطور؟

راه حل استفاده از تابع ColorFunction می باشد. این تابع دارای آرگومانهای زیر می باشد:

1-  rColor

آدرس سلولی که دارای رنگی است که می خواهید حاصل جمع سلولهای حاوی آن رنگ را به دست آورید.

2- rRange

محدوده ای که سلولهای رنگی در آن قرار دارد و می خواهید حاصل جمع و یا تعداد آنها را به دست آورید.

3- SUM

به صورت True یا False  مقدار دهی کنید. اگر می خواهید حاصل جمع سلولها نمایش داده شود True  و در غیر این صورت False مقدار دهی و یا خالی رها کنید.

لینک دانلود :

Download

/ 0 نظر / 661 بازدید