نمایش ساعت در سلول اکسل ( به صورت پویا و در حرکت)

تا به حال شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که بخواهید مقدار ساعت کنونی را محیط اکسل و در یک سلول به صورت پویا و در حرکت نمایش دهید .

چنانچه شما از تابع ()Now استفاده کنید این مقدار نمایش داده خواهد شد ، ولی به صورت پویا نخواهد بود و شما ثانیه شمار در حرکت نخواهید داشت . برای حل این مشکل از VBA  کمک گرفته و از تابع OnTime استفاده می کنیم .

در فایل آپلود شده ، سلول A1 کاربرگ شماره 1 و همچنین StatusBar  اکسل ، مقدار ساعت را به صورت پویا نمایش می دهد .

دانلود فایل :

Download From PersianGig

/ 0 نظر / 266 بازدید