ایجاد تابع Separate در اکسل

از این تابع برای جدا کردن اعداد از حروف استفاده می کنیم .

یعنی اگر در سلول A1 مقدار زیر را داشته باشیم :

"پرداخت چک شماره 123476 به شرکاء بابت قسمتی از طلب دفتری"

و بخواهیم فقط اعداد را از این سلول استخراج کنیم ، از تابع Separate استفاده می کنیم .

چون این تابع در لیست توابع اکسل وجود ندارد ، باید ابتدا آن را به لیست توابع اضافه کنیم . برای این کار کافی است وارد محیط ویژوال بیسیک ( Visual Basic ) اکسل شده و در قسمت VBAProject بر روی فایل انتخابی راست کلیک نموده و گزینه Insert\Module  را انتخاب نمائیم .

اکنون کدهای زیر را در Module ایجاد شده کپی نمائید :

(Function Separate(TEXT
Application.Volatile
If TEXT = "" Then GoTo 1

(len_text = Len(TEXT
For i = 1 To len_text
(ch1 = Mid(TEXT, i, 1
If ch1 = 0 or Val(ch1) > 0 Then Separate = Separate & ch1
Next i

Exit Function
 : 1
"Separate = "Cell Is Null

End Function
 
فایل خود را با فرمت Xlsm  ذخیره نمائید . ( Excel Macro-Enabled Workbook )
با این کار این تابع فقط با باز کردن فایل مذکور قابل استفاده خواهد بود .
و یا فایل زیر را دانلود نموده و از طریق Add-ins تابع Separate را به اکسل اضافه نمائید :
 
 Download From PersianGig
/ 0 نظر / 912 بازدید