برنامه تحت اکسل برای ثبت چک های صادره ( اسناد پرداختنی)

این برنامه تحت اکسل 2007 و نسخه های بالاتر قابل اجراست.

به کمک این برنامه می توانید چکهای مدت دار خود را ثبت نمائید و گزارش کاملی از لیست چکهای پاس شده ، پاس نشده و مجموع چکها به تفکیک دوره داشته باشید . همچنین صورت ریز چکهای صادره در هر دوره نیز قابل مشاهده و چاپ است .

در این برنامه محدودیت ردیف وجود ندارد و می توانید از 1048576 ردیف و به عبارتی بیشترین ردیفی که در یک فایل اکسل ( نسخه 2007 و بالاتر ) قابل استفاده است ، استفاده کنید .

گروه بندی دوره ها و فرمولها با توجه به تعداد ردیف اطلاعات وارد شده در برنامه ، به کمک VBA به روز می گردد .

کاربرگها و کدهای برنامه قفل نشده است.

لینک دانلود :

Download From PersianGig

/ 0 نظر / 795 بازدید